Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

ÜNİVERSAL DELME MAKİNESİ
VSU 1E

VSU 1E makinesi, 2.7 m’ye kadar uzunluk ve 44 mm’ye ( istisnai olarak 60 mm’ye kadar) kadar çapta mekanize kuyu açma sondajında hizmet verir. VSU 1E’nin makine boyutları nedeniyle, uzun maden çalışması bir makine tezgahından 00-0-10’dan 00-0-22’ye (25.0 m2) kadar olan profillerde yürütülebilir.  Sondaj birimi, uygun araçlar kullanılırken aynı zamanda özel sondaj kuyuların ve tavan saplamalarının delinmesini sağlar. VSU 1E delme makinesi döner veya döner darbeli delme yöntemiyle delebilir. Delme makinesi, 23  Mart 1999 Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin ATEX 94/9/EC direktifi açısından EN 1127-2 : +A1 : 2008’e göre IM2 seviyesine kadar metan patlama tehlikesi olan yerlerde kullanılır. Bu makine Avrupa uyumlu standartlar serisi EN 60079 ( elektrikli ekipman ve aparatları) ve EN 13463 ( elektrikli olmayan ekipmanlar) ve ilgili AB uyumlu standartlara göre sertifikalandırılmıştır.

ÜNİVERSAL ÇOK FONKSİYONLU MAKİNE
NSU 1E

Elektro-hidrolik tahrik NSU 1E’e sahip bu makine,  23  Mart 1999 Avrupa Parlamentosu ve Konsey’inin ATEX 94/9/EC direktifi açısından EN 1127-2 : +A1 : 2008’e göre IM2 seviyesine kadar metan patlama tehlikesi olan maden çevresinde maden kesit temizliği ve zeminin kaya kırılması için delme makinesi, yan yükleyici, sökme makinası olarak kullanılabilir. Bu makine Avrupa uyumlu standartlar serisi EN 60079 (elektrikli ekipman ve aparatları) ve EN 13463 (elektrikli olmayan ekipmanlar) ve ilgili AB uyumlu standartlara göre sertifikanlandırılmıştır.

Tırtıllı kayış iniş(alt) takımının kullanımı, yüksek seviye aşınma direncine sahip çalışma ortamında da uzun ömür sağlar.

NSU 1E makinesi P1 ve P3 olarak iki tipte üretilir ve sağlanır.

Tip P1 – üniversal makine, ateşleme, ankraş ve ayrıca prognoz sondaj deliklerine yönelik sondaj deliğinin delinmesi için, tünel tabanı mekanizasyonu, yani makineyi kayayı parçalamak, kazımak ve tünel tabanından kaya almak amacıyla kullanılması ve taşıma makinelerinden boşaltılması, için kullanılır. Kayanın parçalara ayrılması tam güç kırma çekicinin gücüyle yapılır.

Yükleme 0,35 m3 döner sökme küreği veya 0,6 m3 veya 0,8 m3 kapasiteli katı yan deşarj küreği ile gerçekleştirilir. Bu operasyonlar küreğin (kepçenin) çekim hareketi ile kolaylaştırılmıştır. Kürek boşaltılması, kayanın kaydırma plakası tarafından yerinden çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Kaldırma kolundaki çabuk bağlamalı ekipman, tek aksesuarların çok kolay değiştirilmesine izin verir.

Üniversal makinenin isteğe bağlı parçaları; delme ünitesi, yan deşarj küreği, sökme küreği, kırıcı çekiç, döner kesici ve çalışma platformudur.

Tip P3 makine, maden çalışmalarını sürüklerken ayrılmış parça kayayı çizmek için madencilik kepçesi tipi bir yan yükleyici olarak kullanılır. Sonra, ayrılmış parça kayası boşaltma yerine nakledilir ve giden konveyöre boşaltılır ( örneğin; kazıma (kürer) konveyörü). Ayrılmış parça kayanın yüklemesi, kürek makinenin yürüyüş ve çekme hareketi kullanılarak yapılır. Kürek boşaltma yan eğim ile gerçekleştirilir.

TEKNOLOJİK MADENCİLİK PLATFORMU

Teknolojik madencilik platformu, madendeki koridorların donatılması için tasarlanmıştır. Dikey olarak ayarlanabilen iki oluk üzerine asılmış portatif bir zemindir. Platform kullanılarak gerekli yükseklikte, araç ve malzemelerin taşınması ve maden güçlendirmesi için yayların inşa edilmesi gibi çeşitli çalışmalar yapılabilir.

İki versiyonu mevcuttur. P1 versiyonu 4735 genişliğe sahiptir ve 30 m2 profile kadar tasarlanmıştır. P2 versiyonu 3735 genişliğe sahiptir ve 20 m2 profile kadar tasarlanmıştır.

Platform tahriği mekaniktir. Oluk üzerindeki yürüyüş iki pnömatik MK10 vinç tarafından sağlanır; çalışma platformunun kaldırılması dört pnömatik portatif blok ve kasnak ile sağlanır. Pnömatik kontrol sistemi, tüm ekipman fonksiyonlarının akıcı bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

Madencilik işinin maksimum eğimi ±12º aralığında gerçekleşir; madencilik işinde kabul edilebilir brüt sapma ± 5°’dir. Platform, yürüyüşü frenleyerek kendi kendine hareket etmeye karşı korumalıdır. Platformun çalışma uzunlamasına sapmasına ± 4º aralığında izin verilir, ekipmanın izin verilen maksimum brüt sapması ± 3 ° ‘dir. Platform, hem yatay hem de dikey olarak çalışma pozisyonundaki harekete karşı sabitlenebilir.

DELME ARACI
VVH – 1U

Delme aracı VVH – 1U, 38 ila 60 mm çap aralığında delikler ve sondaj delikleri açar. Delikler ve sondaj delikleri maksimum 2,5 m uzunluğunda / derinliğinde’dir. Makine, bir konumdan 00-0-10 ila 00-0-19 (20,0 m2) aralığındaki madencilik çalışma profillerine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Ayrıca, uygun ekipmanlarla deneme sondaj deliklerini (test vb.) delebilir. Delme aracı, kaya ve gaz patlamaları ve sarsıntı teklikesi olan madenler de dahil olmak üzere ČSN EN 13463-1 gereğince IM2 seviyesine kadar metan patlama tehlikesi olan maden ortamında kullanılabilir. Delme makinası VVH – 1U dönme veya dönme-darbeli bir şekilde deler.

ELEKTRO-HİDROLİK TAHRİKLİ KAZIYICI 
SPH – 1D

Elektro-hidrolik tahrik SPH-1D’ye sahip bu makine, kaya ve gaz patlamaları ve sarsıntı teklikesi olan madenler de dahil olmak üzere ČSN EN 13463-1 gereğince IM2 seviyesine kadar metan patlama tehlikesi olan maden ortamında yan devirme yükleyici ya da sökme makinası olarak kullanılabilir.

Tırtıllı kayış alt takımının kullanımı, yüksek seviye aşınma direncine sahip çalışma ortamında uzun dayanıklılık sağlar.

Uzunlamasına daldırma, yük taşırken ±18° ‘e kadar ve boş ekskavatör ile yürürken ±22°’ye kadar garanti edilir.

SPH – 1D makinası, tırtıl alt takımında mobil makinadır ve elektrik ve hidrolik tahrikler ile donatılmıştır. Ana elektrik motoru, aydınlatma ve kontrol elemanlarının tahriği hariç tüm teknolojik fonksiyonlar yürüyüş de dahil olmak üzere hidrolik vasıtasıyla gerçekleştirilir ( ekonomik olarak verimli LSS – YÜK ALGILAMA SİSTEMİ kullanılır) ve makine kontrolü pedal ve manuel hidrolik uzaktan kumandalarla yapılır.

Elektro-hidrolik tahrik elemanlarının yerleştirildiği makinanın arak bölümü, çıkarılabilir mahfaza sacına sahip kapaklar ile korunmaktadır.

Makine tasarımı tüm güvenlik ve ergonomik gerekliliklere uygundur.

SPH – 1D makinası iki tipte üretilir ve tedarik edilir: P1 ve P3

Tip P1- sökme makinası tünel tabanı mekanizasyonu için kullanılır, yani makineyi kayayı parçalamak, kazımak ve tünel tabanından kaya almak amacıyla kullanılması ve taşıma makinelerinden boşaltılması, için kullanılır. Kayanın parçalara ayrılması ve yüklenmesi, makine yürüyüşü ya da sallanan teleskopik kol ile gerçekleştirilir.  Bu işlemler küreğin çekme hareketi ile kolaylaştırılmıştır. Kürek boşaltılması, kayanın kaydırma plakası tarafından yerinden çıkarılmasıyla gerçekleştirilir. Küreklerin boşaltma yerine konumlanması, makine kolunun yan hareketi ile kolaylaştırılmıştır.

Tip P3- makine, maden çalışmalarını sürüklerken ayrılmış kaya parçalarını çekmek için maden kürek tipi yan yükleyici olarak kullanılır. Sonra, ayrılmış parça kayası boşaltma yerine nakledilir ve giden konveyöre boşaltılır ( örneğin; kazıma (kürer) konveyörü). Ayrılmış parça kayanın yüklemesi, kürek makinenin yürüyüş ve çekme hareketi kullanılarak yapılır. Kürek boşaltma yan eğim ile gerçekleştirilir.

NLH 703 – E3 YÜKLEYİCİ

NLH 703 – E3 maden kepçeli tip yan yükleyici, kaya ve gaz patlamaları ve sarsıntı teklikesi olan madenler de dahil olmak üzere ČSN EN 13463-1 gereğince IM2 seviyesine kadar metan patlama tehlikesi olan maden ortamında kullanım için tasarlanmıştır.

Tırtıl kayış alt takımının kullanımı, yüksek seviye aşınma direncine sahip çalışma yerinde uzun dayanıklılığı sağlar.

Uzunlamasına daldırma, yük taşırken ±15° ‘e kadar ve boş ekskavatör ile yürürken ±20°’ye kadar garanti edilir.

NLH 703-E3 yükleyici, elektro-hidrolik tahrik ile donatılmış yüksek manevra kabiliyetine sahip tırtıl tipi mobil bir makinadır.Ana elektrik motoru, aydınlatma ve kontrol elemanlarının tahriği hariç tüm teknolojik fonksiyonlar yürüyüş de dahil olmak üzere hidrolik vasıtasıyla gerçekleştirilir ( ekonomik olarak verimli LSS – YÜK ALGILAMA SİSTEMİ kullanılır) ve makine kontrolü pedal ve manuel hidrolik uzaktan kumandalarla yapılır.

Elektro-hidrolik tahrik elemanlarının yerleştirildiği makinanın arak bölümü, çıkarılabilir mahfaza sacına sahip kapaklar ile korunmaktadır.

Makine tasarımı tüm güvenlik ve ergonomik gerekliliklere uygundur.

Makine, maden çalışmalarını sürüklerken ayrılmış parça kayayı çekmek için madencilik kepçesi tipi bir yan yükleyici olarak kullanılır. Sonra, ayrılmış parça kayası boşaltma yerine nakledilir ve giden konveyöre boşaltılır ( örneğin; kazıma (kürer) konveyörü).

Ayrılmış parça kayanın yüklemesi, kürek makinenin yürüyüş ve çekme hareketi kullanılarak yapılır. Kürek boşaltma yan eğim ile gerçekleştirilir.

PROFİL EĞME VE DÜZELTME
ORP – 1H

Profil bükme makinası, uzun yeraltı çalışmalarında ark mili kaplaması çelik profillerini düzeltir ve büker. Bükme makinesi, 1,2 m’den daha fazla gerekli çaptaki çelik mil kaplamalarını düzeltmek ve bükmek için tasarlanmıştır. Ayrıca, üretici tarafından onaylanan üç boyutlu burulmuş profillerin düzleştirilmesi  ya da bükülmesi amaçlanmıştır.

Profil bükme ve düzeltme makinaları aşağıdaki tiplerde üretilir ve dağıtılır:

P1 – bükme ve düzleştirme kasnağı oluşumu sarmal devinimli manuel çark üzerinden yapılır

P2 – bükme ve düzleştirme kasnağı oluşumunu dijital ölçümsüz hidro motorlar yapar

P3 – bükme ve düzleştirme kasnağı oluşumunu dijital ölçümlü hidro motorlar yapar