Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

HİDROLİK VALFLER

KONTROLLÜ GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ

Kontrollü geri dönüş valfleri çoğunlukla mekanize madencilik kapaklarının destekleyici hidrolik systeminde kullanılır. Valf bloklarının görevi, standın farzedilen kinematik fonksiyonlarının ( genleşme, içeri çekme) ve sürekli çalışma desteğinin bakımını yapmaktır.

KONTROLLÜ GERİ DÖNÜŞ VALFİ DN10, DN12

KONTROLLÜ GERİ DÖNÜŞ VALFİ DN19

EK KONTROLLÜ(EMNİYETLİ) KONTROL GERİ DÖNÜŞ VALFİ DN10, DN12

EK KONTROLLÜ KONTROL GERİ DÖNÜŞ VALFİ DN19

İKİZ KONTROL GERİ DÖNÜŞ VALFİ

İkiz kontrol geri dönüş valfleri maden kapak bölümünün hidrolik sistemlerinde kullanılır. İkiz kontrol geri dönüş valfi, iki bağımsız alıcının ortak bir güç sinyali kullanarak eş zamanlı olarak kontrol edilmesi gerektiğinde kullanılır.

İKİZ KONTROL GERİ DÖNÜŞ VALFİ DN10,DN12

ÇİFT KONTROLLÜ GERİ DÖNÜŞ VALFİ

Çift kontrollü geri dönüş valfleri maden kapağı bölümünün hidrolik sistemlerinde kullanılır. Bu valfler ayarlanan çalışma basıncını hem yardımcı (alt) pistonlu hem de aşırı pistonlu olan odalarında tutmaları gerektiğinden, tavan çubuğu ve diğer kumanda motorlarının desteğini itme durumunda tutmak için kullanılırlar.
Çift kontrollü geri dönüş valfleri yapılarından dolayı, kontrol sistemi ile birlikte  destek piston kolunun iki yönlü hareketini sağlar.

ÇİFT KONTROLLÜ GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ DN10

EK KONTROLLÜ ÇİFT KONTROLLÜ GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ DN10

BASINÇ KONTROL VALFLERİ

Doğrudan etkili basınç kontrol valfleri çoğunlukla maden kapaklarının hidrolik kısımlarında alıcıdaki çevresel basınç sınır valfi olarak kullanılır. Basınç sınır valflerinin asıl görevi  hidrolik sisteminin korunması için basınçlı hidrolik ünitelerde aşırı basınç artışına karşı güvenceye almaktır. Dolaylı olarak, basınç kontrol valfleri mekanize maden kapakları  bölümünün elemanlarını ve en yükümlü bölümünü basınç artışı nedeniyle oluşan hata ve zararlara karşı güvenceye alır. Mekanize maden kapağının çalışma kısmının destekleyici değeri, varsayılan değerleri aşmadığı ve verilen valfin ayarlandığı basınca eşit olduğu değer sınırları içinde olduğu şekilde stand odalarının alt pistonundaki çalışma basıncının, tavan çubuğu ve servo-motorlar odalarının, ön koruma servo-motorların, çekme ve saptırma tavan çubuklarının ve belirli mekanize kapak bölümü düzeltme  servo-motorlarının bakımını garanti eder.

BASINÇ KONTROL VALFİ KATEGORİ IB

BASINÇ KONTROL VALFİ KATEGORİ II

BASINÇ KONTROL VALFİ KATEGORİ III

BASINÇ KONTROL VALFİ KATEGORİ IV

ÇEK VALFLERİ

Çek valfler, hidrolik sıvının yağ-su emülsiyonu ya da su bazlı başka ortam olduğu maden örtüsü kısımlarının hidrolik sistemlerinde kullanılır. Ayrıca diğer cihazların, örneğin yağ ile çalışan, hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir. Çek valfler, sadece tek yönde ortam akışına izin verir. Karşıt (ters) yön kilitlidir.

S-S(SOKET-SOKET) TİPİ ÇEK VALF DN10-DN51

S-P (SOKET-TAPA) TİPİ ÇEK VALF DN10 – DN51

KESME (KESİCİ) VALFLER

Çek valfler, hidrolik sıvının yağ-su emülsiyonu ya da su bazlı başka ortam olduğu maden örtüsü kısımlarının hidrolik sistemlerininde kullanılır. Ayrıca diğer cihazların, örneğin yağ ile çalışan, hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir. Bu valflerin görevleri, akışın manuel olarak açılması ve kapatılmasıyla hidrolik sıvının akışını kontrol etmektir.

S-S (SOKET – SOKET) TİP GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ DN10 – DN51

S-P (SOKET- TAPA) TİP GERİ DÖNÜŞ VALFLERİ DN10 – DN51

 

BASINÇ TUTMA VALFLERİ

Basınç tutma valfleri maden örtüsü bölümlerinin(maden kapak bölümünün) hidrolik sistemlerinde kullanılır. Bölümün yeniden inşası (geliştirilmesi) sırasında tavan çubuğundan tavana sabit basıncı sağlayan valf görevi görürler.

BASINÇ TUTMA VALFİ DN10

TERS (GERİ) SERBEST AKIŞ KONTROLLÜ SINIRLAYICI VALF

Ters serbest akış kontrollü sınırlayıcı valfler, maden kapak bölümünün hidrolik sistemlerinde, çalışma ortamının akışının bir yönde sönümlenmesini sağlayan valfler olarak kullanılırken, ters yöndeki akış tıkanmaz. Ters yöndeki akış tıkanmazken, çalışma ortamı akışının bir yönde sönümlenmesini sağlayan valfler olarak kullanılır. Çalışma maddelerinin yaygın olarak madencilikte kullanılan yavaş yanan hidrolik sıvılar olduğu tesislerde kullanılırlar. Ayrıca diğer cihazların, örneğin yağ ile çalışan, hidrolik sistemlerinde de kullanılabilir.

S-S (SOKET – SOKET) TİP SINIRLAYICI VALFLER DN10 – DN51

S-P (SOKET-TAPA) TİP SINIRLAYICI VALFLER DN10 – DN51 

EŞİK VALFLERİ

Eşik valfleri maden kapak bölümlerinin hidrolik sistemlerinde kullanılır. Alıcı ve geri dönüş valfindeki eşik değerini belirleyen valf görevi görürler. Cihaza ya da hidrolik sisteme bağlı eşik valfi, giriş basıncı valf ayar noktası değerine ulaştıktan sonra çalışan birimin akışını açmak için kullanılır.

EŞİK VALFLERİ DN10, DN12

DÜŞÜRME (AZALTICI) VALFLER

İndirgeme valfleri, alıcıda güç basıncına bağlı olarak basıncın sınırlandırılmasına ihtiyaç olduğunda çoğunlukla maden kapağının hidrolik bölümlerinde kullanılır. İndirgeme valfi, alıcıdaki basıncı sınırlanmanın gerektiği madencilik sistemleri dışında da kullanılabilir.

DÜŞÜRME VALFİ DN10

DÜŞÜRME (AZALTICI) – TAŞMA VALFLERİ

İndirgeme (düşürme) –  taşma valfleri alıcıda güç basıncına bağlı olarak basıncın sınırlandırılmasına ihtiyaç olduğunda çoğunlukla maden kapağının hidrolik bölümlerinde kullanılır. Ayrıca alıcıları monte edilmiş (içinde var olan) taşma valfleri aracılığıyla/sayesinde aşırı basınç artışına karşı( örneğin, dış kuvvetleri nedeniyle) korurlar. İndirgeme-taşma valfi, alıcıdaki basıncı sınırlanmanın gerektiği madencilik sistemleri dışında da kullanılabilir.

DÜŞÜRME – TAŞMA VALFİ DN10

DEVRE ANAHTARLARI / ŞALTERLERİ

Devre anahtarları, aynı zamanda “ya da” valfi olarak adlandırılan, maden kapak kısmının hidrolik sisteminde mantık ögesi(elemanı) olarak kullanılır, çalışma ortamının akışını yönlendirir. Çalışma sıvısının hangi soketten, A ya da B, beslendiğine bakılmaksızın, dışarı akış her zaman C soketinden gerçekleşir. Dönüş yönü rastgeledir ve A ya da B soketinden gerçekleşebilir.

DEVRE ANAHTARLARI(ŞALTERLERİ) DN10, DN12

YÖNLENDİRİLMİŞ DEVRE ANAHTARLARI

Yönlendirilmiş devre anahtarları, aynı zamanda “ya da” valfi olarak adlandırılan, maden kapak kısmının hidrolik sisteminde mantık ögesi(elemanı) olarak kullanılır, çalışma ortamının akışını yönlendirir. Çalışma sıvısının hangi soketten, A ya da B, beslendiğine bakılmaksızın, dışarı akış her zaman C soketinden gerçekleşir. Dönüş yönü belirlidir, sıvı soket C’den soket B’ye akar.

YÖNLENDİRİLMİŞ DEVRE ANAHTARLARI DN10, DN12